Efektivizace webu

Když to nefunguje plně, jak by mělo a nevíte, co dál

Efektivizace je dnes velmi populární slovo, kolem kterého se všechno točí. Maximální efekt, tj. splnění cílů v rámci investovaného rozpočtu.

Webová prezentace společnosti je současně nástrojem i cílem marketingu. Web musí být uživatelský přívětivý a působit důvěryhodně.  Optimalizaci samotných webových stránek je důležité nezaměňovat s optimalizací pro vyhledávače. O té se můžete dočíst zde. Touto službou jsou myšleny veškeré aktivity, které pomohou navýšení konverzního poměru, tedy splnění cílů kampaně.

Efektivizací webu se zabýváme, abychom využili jeho potenciál pro obchod, posílili značku nebo pro úsporu nákladů. Při práci s webem a chování jeho uživatelů pracujeme zejména s Google Analytics, Google Webmaster Tools, Heat mapa a dalšími analytickými nástroji. Můžeme pro Vás zpracovat A/B testování stránek.

Práci s webovými stránkami se vždy řídí jeho uživateli. Obsah musí být jasný, dostupný, přehledný a čitelný, stejně tak ovládání webu. Odkazy by měly být zřetelné. Je jasné, kde lze a nelze kliknout. Je důležitá celková orientace, uživatel by se neměl ztratit. Navigace a celková rychlost, se kterou se návštěvník dostane k potřebné informaci, hrají velkou roli.

S čím pracujeme

  • Heuristická analýza
  • Měřící nástroje a vyhodnocení testování
  • Testování na uživatelích

Výkonnostní internetový marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na výkon, kterým chápeme konkrétní měřitelnou aktivitu v podobě splnění cíle kampaně uživatelem na Vašem webu.

Branding, rozvoj značky

Vytváříme pozitivní mediální obraz o značce, společnosti a její nabídce, posilujeme důvěryhodnost a zdůrazňujeme odlišnost klienta od ostatních. 

Tvorba webů a eshopů

Webdesign, tvorba nových webových stránek, microsite, vše splňující moderní požadavky. Postavte si web, co Vám bude vydělávat.

Sociální sítě a reklamní formáty

Strategie marketingu se dnes neobejde bez sociálních sítí, využijte jejich potenciálu i ve Vašem oboru.

Nákup médií

Kreativní zpracování mediaplánu v rámci všech dostupných formátů a médií s maximální efektivitou.

Reputation Management

Cílené aktivity směřující ke sledování, ochraně a ovlivňování reputace Vaší značky v rámci komunikační strategie.

Všechny služby