Výkonnostní marketing

Co udělat, aby návštěvník webu …?

Výkonnostní marketing, jak vyplývá z názvu, se zaměřuje na výkon, kterým chápeme konkrétní měřitelnou aktivitu uživatele na Vašem webu, cíl, který byl touto aktivitou splněn. Naši odměnu se nebojíme svázat s výsledkem naší práce.

V rámci těchto aktivit se maximálně věnuje energie splnění cílů kampaně, kterým bývá zpravidla konkrétní aktivita jako objednávka, registrace, odeslání kontaktního formuláře apod. Vždy klademe důraz na poměr cena/výkon a návratnost investic. Pokud není možné kvantifikovat náklady a výnosy online marketingových aktivit, není možné změřit jejich efektivitu.

Ke splnění cílů využíváme:

Výkonnostní internetový marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na výkon, kterým chápeme konkrétní měřitelnou aktivitu v podobě splnění cíle kampaně uživatelem na Vašem webu.

Branding, rozvoj značky

Vytváříme pozitivní mediální obraz o značce, společnosti a její nabídce, posilujeme důvěryhodnost a zdůrazňujeme odlišnost klienta od ostatních. 

Tvorba webů a eshopů

Webdesign, tvorba nových webových stránek, microsite, vše splňující moderní požadavky. Postavte si web, co Vám bude vydělávat.

Sociální sítě a reklamní formáty

Strategie marketingu se dnes neobejde bez sociálních sítí, využijte jejich potenciálu i ve Vašem oboru.

Nákup médií

Kreativní zpracování mediaplánu v rámci všech dostupných formátů a médií s maximální efektivitou.

Reputation Management

Cílené aktivity směřující ke sledování, ochraně a ovlivňování reputace Vaší značky v rámci komunikační strategie.

Všechny služby