Tvorba webů a eshopů

Váš web je Vaší vizitkou, Váš eshop zdrojem příjmů

Oba typy webových prezentací Vám otevírají cestu k Vašim zákazníkům. Tak, jak se staráte o své webové stránky, dáváte ostatním najevo, jak budete pečovat i o ně.

Internet se stal jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikace dnešní doby. I proto nezbytné využívat co nejvíce dostupných kanálů k propagaci a podpoře Vašich prodejů právě prostřednictvím tohoto média. Vaše webová prezentace je vstupní brána komunikace s Vaším současným i potenciálním zákazníkem. Nefunkční webové stránky ubližují primárně Vašemu podnikáni. Je důležité znát Vaši cílovou skupinu, a jak se na internetu chová, aby byla komunikace úspěšná.

Design Vašich webů by měl být postaven na základě požadavků Vašich uživatelů. Návrh řešení pro nové webové stránky je vyzkoušený a dlouze testovaný proces, za něž stojí spousty času a roky praxe. Náš tým Vám vytvoří design, který bude nejen poutavý, ale rovněž plně splňovat potřebné funkčnosti, uživatelskou přívětivost a zvyšovat důvěryhodnost Vaší prezentace. Tím docílíte vyšší návštěvnosti, aktivity uživatelů na webu i prodejů.

Kromě webových stránek a eshopů pro Vás můžeme zajistit i následující služby:

Výkonnostní internetový marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na výkon, kterým chápeme konkrétní měřitelnou aktivitu v podobě splnění cíle kampaně uživatelem na Vašem webu.

Branding, rozvoj značky

Vytváříme pozitivní mediální obraz o značce, společnosti a její nabídce, posilujeme důvěryhodnost a zdůrazňujeme odlišnost klienta od ostatních. 

Tvorba webů a eshopů

Webdesign, tvorba nových webových stránek, microsite, vše splňující moderní požadavky. Postavte si web, co Vám bude vydělávat.

Sociální sítě a reklamní formáty

Strategie marketingu se dnes neobejde bez sociálních sítí, využijte jejich potenciálu i ve Vašem oboru.

Nákup médií

Kreativní zpracování mediaplánu v rámci všech dostupných formátů a médií s maximální efektivitou.

Reputation Management

Cílené aktivity směřující ke sledování, ochraně a ovlivňování reputace Vaší značky v rámci komunikační strategie.

Všechny služby