Media Buying

Autor: Lenka Kaclová | 01.11.2013 00:51

Komplexní řešení mediaplánu

 Rádi překvapujeme našimi výsledky a kreativními možnostmi, které tato služba nabízí ke splnění mediální kampaně a to napříč celou nabídkou mediálních nosičů.

Na základě specifik konkrétního trhu, oboru a cílové skupiny přesně vybíráme média vhodná ke splnění stanovených cílů Vaší kampaně. Nestačí jen kreativní zpracování mediaplánu. K získání maximální efektivity je zapotřebí přesný harmonogram. Naší výhodou jsou vstupní analýzy, monitoring konkurence, využití široké škály formátů a zejména dobrá vyjednávací pozice při nákupu médií.

Internet

Nejrychleji expandující a nejlépe měřitelná je nepochybně internetová reklama. Stále narůstající počet uživatelů internetu stoupá i zájem firem o tuto formu propagace. Mezi nejčastější formáty v tomto médiu patří:

  • Bannery – Grafická display reklama variabilní ve velikosti a tvaru (dáno provozovatelem serveru, který bannerový prostor nabízí). Bannery pro Vás můžeme připravit nebo nám můžete dodat již vlastní vyhotovené.
  • PR články –Komerční textové sdělení nebo reklamní článek (nutné rozlišovat reklamní texty od PR, bohužel pojmy v tomto případě i lidem v oboru často splývají). Texty, téma, formu, a další náležitosti za Vás sepíšeme nebo nám můžete dodat vlastní, ke kterým Vám dáme naše doporučení.
  • Direct mail – obchodní sdělení, které je uživateli, zákazníkům a jiným odběratelům zasláno na základě přihlášení k tomuto odběru nebo souhlasu s jeho zasíláním. Toto sdělení/newsletter pro Vás připravíme a rozešleme na Vaši databázi kontaktů, připadně Vám zajistíme dle cílové skupiny vlastní.
  • Videobanner – dynamický reklamní formát před plochou serveru, na kterém je umístěn.
  • Videospot

Televize

Reklamní formát, který je zveřejňován prostřednictvím televize. Umožňuje široký zásah potenciálních zákazníků. Nejčastějšími formami jsou krátké spoty propagující Váš výrobek či službu, tzv. Product Placement, sponzoring pořadů a další.

Rozhlas

Rádio je další médium, díky kterému zasáhnete velký počet posluchačů. Je označováno za efektivní přednákupní médium, pokud správně pracujete s cílovou skupinou. V porovnání s televizí je reklama v rádiu levnější a dá se lépe regionálně a zájmově cílit.

Tisk

Velmi tradiční formou inzertní plochy bývá tisk. V porovnání s jinými médii ho můžeme považovat za levnou variantu k progaci zboží a služeb. Noviny a časopisy můžeme opět dobře zacílit dle cílové skupiny, regionu, oboru apod., bereme v potaz periodičnost, rozdělujeme řadu formátů. Sestavujeme komplexní řešení na pokrytí tohoto média dle stanovených klíčových ukazatelů.

Outdoor

Za venkovní reklamu je považována jakákoliv forma reklamního sdělení na viditelném veřejném místě. Tato forma se neustále rozšiřuje díky kreativitě společností a agentur. Spadají sem venkovní obrazovky (v obchodních centrech, na nádražích a letištích, u lékařů apod.), Billboardy, Bigboardy, City-light vitríny, plachty nebo inzerce ve veřejné dopravě a další.

 

Máte zájem o konkrétní formát, potřebujete zajistit aktivitu/akci nebo Vás zajímá mediaplán na klíč? Neváhejte nás kontaktovat.

Z Vámi poskytnutého rozpočtu Vám rádi navrhneme vhodnou kombinaci médií a formátů na podporu dosažení obchodních a marketingových cílů.

Author

lenka-kaclova Lenka Kaclová

CEO of Just Media Ltd., marketing strategist, author and mom. Lenka is fascinated by social media, branding and business coaching. She prepares number of projects not only in the Czech Republic. Helping new entrepreneurs to multinational corporations to rise.

Performance marketing

Performance marketing is focused on performance, by which we understand specific measurable activity in the form of the achieved campaign objective by the user of your site.

Branding, Brand Development

We create a positive media image of the brand, the company and its supply, strengthen credibility and emphasize our client's advantages.
 

Creating websites and e-shops

Webdesign, new website creation, microsites, meeting all modern requirements. Build the website that will make money.

Social Media and Advertising Formats

Marketing strategies today cannot work without social media. Use their potential fully.

Media Buying

Creative processing of media plan in all available formats and media with maximum efficiency.

Reputation Management

The targeted activities designed to monitor, protect and influence the reputation of your brand's communication strategy.

Last messages